Trang chủ Tư vấn chiến lượcPhòng marketing Dược thuê ngoài

Phòng Marketing Dược thuê ngoài

Chia sẻ :

Phòng marketing thuê ngoài PHARMACO là giúp doanh nghiệp không phải lo vận hành phòng Marketing, có ngay những chuyên gia Marketing Dược nhiều kinh nghiệm để tối ưu hóa nguồn lực, chuyên môn hóa và tập trung nguồn lực cho việc sản xuất hoặc bán hàng. Các công ty có thể thuê ngoài trong một khoảng thời gian ngắn hạn khi chưa xây dựng được phòng Marketing hoặc dài hạn nếu không có định hướng duy trì phòng Marketing trong công ty.

Dịch vụ phòng marketing Dược thuê ngoài của PHARMACO gồm 4 giai đoạn:

GIAI ĐOẠN 1: TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH MARKETING

- Khảo sát thông tin: về sản phẩm, đối tác, tiềm lực công ty, ngân sách đầu tư, kỳ vọng doanh số

- Nghiên cứu thị trường: PHARMACO triển khai các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng để tìm hiểu insight khách hàng, phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh,

- Định vị thương hiệu: PHARMACO cùng khách hàng tìm ra điểm khác biệt, xây dựng chìa khóa thương hiệu và big idea truyền thông thương hiệu

- Chiến lược marketing: từ những nguồn lực của khách hàng PHARMACO lên chiến lược marketing phù hợp nhằm đạt được mục tiêu.

GIAI ĐOẠN 2: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHI TIẾT

- Kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn: dựa trên chiến lược đã thống nhất, PHARMACO lên kế hoạch chi tiết cho từng tháng, mỗi kế hoạch bao gồm: đầu việc, thời gian, nhân sự, ngân sách,

- Đo lường thống kê: PHARMACO xây dựng các phương thức thống kê, đo lường hiệu quả marketing và thống nhất với khách hàng nhằm lấy cơ sở đánh giá hiệu quả marketing

- Dự phòng rủi ro và điều chỉnh linh hoạt: Dựa trên kế hoạch chi tiết, PHARMACO dự trù các tình huống rủi ro có thể xảy ra và đề xuất các phương án điều chỉnh để linh hoạt xử lý

GIAI ĐOẠN 3: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

- Triển khai kế hoạch tháng: đầu mỗi tháng PHARMACO xem lại kế hoạch tháng đã được duyệt, có những điều chỉnh dựa vào tình hình kinh doanh thực tế và triển khai theo quy trình chuẩn đã được thống nhất

- Đánh giá hàng tuần: mỗi sáng thứ 7 PHARMACO đánh giá lại công việc đã triển khai của tuần vừa rồi và nhắc nhớ các công việc tuần sau nhằm đảm bảo tiến độ công việc và bám sát kế hoạch. Tùy theo yêu cầu