Trang chủ Dịch vụ Event, Trade Marketing

Event Dược, Trade Marketing

Chia sẻ :

- Tư vấn kịch bản và triển khai tổ chức Event

  • Hội thảo khoa học

  • Tọa đàm khoa học
  • Họp báo (Ra mắt sản phẩm mới, công bố lễ ký kết…)
  • Sự kiện cộng đồng (Ngày hội khám bệnh miễn phí…)

  • Hội nghị khách hàng
  • Tư vấn kịch bản và triển khai tổ chức Event
  • Cung cấp các dịch vụ Trade marketing
  • Audit thị trường (Mystery shopper, bảng khảo sát)
  • Activation (Phát gimmick, sample)
  • POSM tại điểm bán, khu vực công cộng (Poster, Hanger, Woobler…)

---------------------------------------------

View: 8509   Back    Up to top   

Tin tức khác :